Оплакување Христово

Оплакувањето се везе најчесто на плаштаницата Христова. Иконата на оплакување е везена спред фреската од манастирот св.Пантелејмон во Нерези, Скопско која датира од 11 -ти век.

 

Конец:  Gunold Sulky