Свештени одејанија. Манастир Успение на Пресвета Богородица, Матка

СВЕШТЕНИ ОДЕЈАНИЈА:

Владички одејанија

Свештенички одејанија

Ѓаконски одејанија

Прекривки

Барјаци

Плаштаници

Пребарување по модел

Орнаментика на везовите

Според орнаментиката, можат да се изработат сите типови на одејанија - владички, свештенички, ѓаконски, прекривки.. Изберете модел - Елеуса, Матка, Лесново, Ставроникита, Успенско-Владимирски...
Edit Content

ВЕЗЕНИ ИКОНИ