Ставроникита свештенички одејанија

 

Крстот и деталите од бордурата, на овој модел на одејанија, се дизајнирани според компоненти на минијатура од псалтир од  XIII-ти век, од манастирот Ставроникита, Света Гора. Самото дрво на фелонот пак, иако е компонирано од истите детали, работено е според пример на вез на постар фелон со икони на дванаесетте апостоли.

Се користат 4 бои за изработка на ова одејание, од кои доминираат темносината и златната, кои се одлика и на минијатурата на страната на првиот Давидов псалм.

 

Се користат 4 бои за изработка на ова одејание, од кои доминираат темносината и златната, кои се одлика и на минијатурата на страната на првиот Давидов псалм.