Полиелејни свештенички одејанија

 

Овој модел на одејанија се инспирирани од полиелеј – многусвеќник. Полиелејот е основа според која се дизајнирани крстот и елементите користени во бордурните линии на одејанието. Изборот на конец за везење на овој модел е срма, која најдобро се вклопува во мотивот на полилеите и најавтентично го доловува металниот сјај на еден полиелеј.