Новотихвински свештенички одејанија

 

На овој модел одејанија, основата на дизајнот на везот е од сестрите при Новотихвинскиот манастир, кој се наоѓа во Екатеринбург, Русија.