Плаштаница Христова, репродукција

 

Иконата на Оплакувањето Христово е репродукција на фреската од црквата Перивлепта.