Скопска блатија-вез во рамка

1.200 ден


Овој вез е од ракав на женска празнична кошула. Таа е дел од носија од источно-скопскиот регион- познат под името Скопска Блатија. Мотивот на везот е именуван „девет цвета“. Пет од нив образуваат крст вертикално-хоризонтално, а пет по двете дијагонали. Малиот крст опколен со златни нишки го има и централното место во бордурата.

 

Димензии:  21 х 29 cm
Боја:  крем и циклама
Материјал:  памучен кепер, Gunold Sulky 100% вискозен конец

Опис