Барјак Дионисијат

 

Манастирот Диносијат низ своето повеќевековно опстојување создал богата ризница – икони, фрески, прекривки. Интересна е постојаноста на одредени елементи во нив, и ненаметливоста на деталите. Еден израз – неразнолик туку воедначен и издржан, пренесен во овој модел на одејанија.