Скопска Блатија – кадилник

300 ден

Мотивот е дел од носија од источно-скопскиот регион- познат под името Скопска Блатија. Малиот крст опколен со златни нишки го има  централното место во бордурата.

Димензии:
Материјал : керамика, контурни пасти, акрилна боја
Боја на кадилник: црвена
Боја на контурни пасти: црна, златна